Digipeda Go! -webinaarisarja 2016-17

Webinaarisarjassa perehdyttiin verkko-opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen eri näkökulmista. Syksyn 2016 webinaareissa luotiin verkkototeutuksille pedagogista perustaa, rakennettiin oppimisprosessia, mietittiin oppimistehtäviä, ohjausta ja arviointia sekä saatiin vastauksia arjessa eteen tuleviin tekijänoikeudellisiin kysymyksiin.  Keväällä 2017 keskityttiin verkko-opetuksen sisällöllisen ja teknisen suunnittelun kysymyksiin, digitaalisiin oppimateriaaleihin, verkkotyövälineisiin ja niiden valintaan liittyviin kysymyksiin.

Webinaarisarja toteutettiin osana EduFuturan Nopeat startit –kokonaisuutta Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ja Jyväskylän yliopiston yhteistyönä.

Webinaarien sisällöt ja tallenteet

Kevät 2017

pe 20.1. Verkko-opetuksen sisällöllinen suunnittelu
(Leena Hiltunen, Jyväskylän yliopisto)
Webinaarissa keskustellaan verkko-opetuksen sisällöllisestä suunnittelusta: mitä asioita sisällöllisessä suunnittelussa ja mitoituksessa tulisi huomioida.
Katso tallenne

pe 17.2. Infografiikka
(
Pauliina Venho, Ilona IT)
Infografiikka-tallenteessa tutustutaan erilaisiin infograafeihin ja niiden käyttötapoihin opetuksessa. Venho antaa paljon vinkkejä oman infograafin rakentamiseen ja elävoittämiseen.
Katso tallenne (44 min.)

pe 10.3. O365-työvälineet opetuksessa
(Anna-Leena Kangas, Jyväskylän ammattiopisto)
O365-välineet opetuksessa: hyvät käytänteet OneNote Class Notebookin käytöstä opetuksessa
Tallenne

pe 17.3. Verkko-opetuksen tekninen suunnittelu
(Leena Hiltunen, Jyväskylän yliopisto)
Webinaarissa keskustellaan verkko-opetuksen teknisestä suunnittelusta: mitä asioita teknisessä suunnittelussa ja toteutuksessa tulisi huomioida.
Tallenne

pe 24.3.  osa Tulevaisuus haastaa oppimisen -seminaarin annista on tallennettu

pe 21.4. Pois puhuva pää – Ideoita osallistujien aktivoimiseen Adobe Connectissa  (Minna Koskinen ja Jonna Kari, Jyväskylän ammattikorkeakoulu)
Webinaarissa jaetaan vinkkejä opetuksen toteuttamiseen Adobe Connectissa sekä esitellään tapoja aktivoida osallistujia.
Tallenne

pe 12.5. Oppimistehtävät verkossa
(Satu Aksovaara, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, UP-hanke)
Webinaarissa tarkastellaan oppimistehtävien roolia ja merkitystä monimuoto- ja verkko-oppimisessa sekä jaetaan ideoita monipuolisten ja aktivoivien verkko-oppimistehtävien suunnitteluun.
Tallenne
Webinaariaineisto

pe 2.6. Yammer ohjauksessa klo 13:00-13:30
(Sanna Häkkinen ja Leena Seriola, Jyväskylän ammattikorkeakoulu). JAMK:in hyvinvointialan opettajat ovat käyttäneet tutoroinnin pääasiallisena välineenä Yammeria ja he jakavat kokemuksiaan Yammerin käytöstä ohjauksessa sekä kokemuksia opiskelijoiden toiminnasta ja aktiivisuudesta Yammerin tutor-ryhmissä.
Tallenne

Mitä opettajan pitäisi tietää kyberturvallisuudesta? Kyberturvallisuus-webinaarit kevät 2017

Nykypäivänä kyberturvallisuus koskettaa meitä kaikkia. EduFutura, Soveltava kyberturvallisuus järjestää keväällä kyberturvallisuuteen liittyviä webinaareja. Lisää ajankohdat kalenteriin ja tule kuuntelemaan ajankohtaista informaatiota kyberturvallisuudesta. Webinaarien teemana on “Mitä opettajan pitäisi tietää kyberturvallisuudesta ja opettaa nuorille?”

ti 21.3.2017 klo 14-15 Kyberturvallisuus opetuksessa (Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Jarmo Nevala)
– ajankohtaista kyberturvallisuudesta
– kyberturvallisuuden huomioiminen opetuksessa
Tallenne (32 min.)

ma 27.03.2017 klo 14-15. Tieto-/kyberturvallisuuden käytännön haasteet
(F-Secure, Tietoturva-asiantuntija Erkki Mustonen)
– katsaus uhkatekijöihin käytännön esimerkein
– suojautuminen ja parhaat käytänteet
Tallenne (72 min.)

ke 29.03.2017 klo 14-15. Kyberturvallisuus tänään (Jyväskylän yliopisto, Professori Martti Lehto)
Suomen kyberturvallisuuden nykytila, tavoitetila ja tarvittavat toimenpiteet tavoitetilan saavuttamiseksi.
Tallenne (55 min.)

ti 04.04.2017 klo 15-16, Tämän päivän kyberuhkia (Viestintävirasto, Kyberturvallisuuskeskus, Arttu Lehmuskallio)
Digitalisoituvassa yhteiskunnassa vaaditaan uudenlaisia kansalaistaitoja.
Tallenne (72 min.)
———————————————

Syksyllä 2016   toteutetut webinaarit

7.10. Verkko-opetuksen monet mahdollisuudet (Leena Hiltunen, Jyväskylän yliopisto)
Webinaarissa keskustellaan verkko-opetuksen suunnittelun periaatteista sekä mallinnetaan suunnitteluprosessia. Keskeisinä kysymyksinä mm. mitä kaikkea verkko-opetuksen suunnittelussa tulisi huomioida ja miten varmistaa toimiva lopputulos?
Tallenne

28.10. Verkko-opetuksen pedagogiset periaatteet  (Leena Hiltunen, Jyväskylän yliopisto)
Webinaarissa keskustellaan millä tavoin verkko-opetusta voisi käytännössä pedagogisesti toteuttaa, mitä asioita pedagogisessa suunnittelussa kannattaa huomioida ja miten mm. ohjausta ja arvointia kannattaa toteuttaa.
Tallenne

11.11. Oppimisen varmistaminen digiohjauksen ja palautteen avulla (Harto Pönkä)
Webinaarissa perehdytään verkko- ja monimuoto-opetuksen ohjausprosessiin sekä palautteen antoon digitaalisessa oppimisympäristössä. Aihetta käsitellään yksilöllisen ja yhteisöllisen oppimisen näkökulmista. Toimivalla ohjauksella ja tarkoituksenmukaisella palautteella varmistetaan oppimisprosessin eteneminen tavoitteiden suuntaisesti. Samalla pohditaan eri verkko- ja some-työkalujen käyttötapoja ohjauksessa.
Tallenne

25.11. Monimuotokoulutusta digiajassa (Minna Koskinen, Ilona Laakkonen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu)
Webinaarissa keskustellaan monimuotokoulutusten toteutuksista, vaatimuksista, haasteista ja onnistumisista verkkopedagogiikan suunnittelijoiden näkökulmasta.Teemoina mm. ennakointi, läsnäolo ja osallisuus.
Tallenne

9.12. Saanks tehdä näin? – Tekijänoikeudet opetuksessa (Tarmo Toikkanen)
Webinaarissa sinulla on tilaisuus saada vastaus opetukseen liittyviin tekijänoikeuspulmiin. Tarmo Toikkanen vastaa osallistujien kysymyksiin tekijänoikeuksiin liittyen.
Tallenne
Webinaarin aineisto

Advertisements