Esitykset

15.2.2019 Tulevaisuus haastaa oppimisen – seminaarin tapahtumapaikkana on Jyväskylän yliopiston tilat Ruusupuistossa ( Alvar Aallon katu 9).

8:00-8:30 Ilmoittautuminen

AAMUPÄIVÄN SESSIO

TRACK 1 – Verkko-opetus

8:30-9:15 Moodlen käyttökokemuksia, Liisa Kytölä, Jussi Maunuksela, Hannele Rajaniemi / Jyväskylän yliopisto

Moodle-oppimisympäristö otettiin laajemmin tuettuna käyttöön Jyväskylän yliopistossa keväällä 2017. Opettajat esittelevät omia kurssialueitaan sekä millaisia pedagogisia ratkaisuja he ovat tehneet ja mihin Moodle taipuu. 

9:30-10:15 Metsäopetusta Skypellä,
Markku Laivanen, Markus Seppänen, Riitta Pellinen
/ Gradia Jämsä

Markus Seppänen, Markku Laivanen ja Riitta Pellinen
Markus Seppänen, Markku Laivanen ja Riitta Pellinen

Esityksessä kerrotaan metsäalan monimuotokoulutuksen kehittämistä. Opetusta haluttiin yhtenäistää ja aikaansaada myös muutos toimintatavassa opiskelijoilta saadun palautteen perusteella. Koulutuskokonaisuus rakennettiin siten, että erilaiset toteutustavat tukivat monikanavaista oppimista. Paikasta riippumattomaan opetukseen hyödynnettiin erityisesti Skypeä. Millainen muutos oli ja millaisia kokemuksia siitä saatiin?

10:30-11:15 Microsoft Teams opetuskäytössä, Karo Saharinen / JAMK

Yksityisellä sektorilla Microsoft Teams on vallannut tiimien välisen viestinnän aggressiivisesti Skypeltä. Tien viitoittajana on ollut Slack/Discord -tyyliset palvelut. Näiden kilpailijaksi Microsoft on julkaissut ja lisännyt omaan pilvipalvelupakettiinsa Microsoft Teams tuotteen.

Esityksessä käydään tiiviisti 20 minuutissa lävitse JAMK:n IT-instituutin polkua Slack:n käyttäjänä, GDPR:n vaikutukset ja sieltä edelleen jatkamista Teams -maailmaan. Esityksessä näytetään jalkautuksen malli IT-instituutissa, tutkinto-ohjelmiin ja yksittäisen opintojakson tasolle asti.

10:30-11:15 Taukojumppaa työelämään Skypellä, Pirjo Hannula ja opiskelijat /Gradia

Pirjo Hannula, sosiaali- ja terveysalan lehtori Gradiassa, kehittää työvaltaista oppimista tiiviissä yritysyhteistyössä. Opiskelijat ohjaavat viikoittain yrityksen taukojumpan Skypen kautta, ja tavoitteena on edistää yrityksen työntekijöiden hyvinvointia. Opiskelijoiden tavoitteena on ohjausosaamisen vahvistuminen etäohjausta käyttäen.

TRACK 2 – Uudenlaiset oppimisen tilat

8:30-9:15 Mitä uutta virtuaalitodellisuus tuo opetukseen? Tuukka Kivioja / JAMK

Virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen opetuksen tukena on yleistynyt kaikilla kouluasteilla ja sen mukanaan tuomia hyötyjä ja mahdollisuuksia on tutkittu paljon. Tule kuulemaan mitä uutta virtuaalitodellisuus tuo opetukseen ja millaisia teknisiä ja pedagogisia ratkaisuja virtuaalitodellisuuden hyödyntämiseen liittyy. Pajassa esitellään myös oikeita käytännön esimerkkejä JAMK:lla toteutetuista VR-opetustilanteista.

9:30-10:15 Luovat menetelmät satellittiopetuksena, Teija Häyrynen, Jonna Salmijärvi / JAMK

Jonna Salmijärvi ja Teija Häyrynen

Teijä Häyrynen, lehtori ja tanssitaiteilija sekä Jonna Salmijärvi, verkkopedagogiikan suunnittelija esittelevät JAMK:n Kulttuurialalla Yhteisömuusikon erikoistumisopinnoissa käytettyä hybridiopetusmallia. Esityksessä kerrotaan, kuinka  käytetty tila ja tekniikka inspiroivat taidealan opiskelijoita eri puolilla Suomea säveltämään ja liikkumaan omien mukavuusalueiden ulkopuolella dialogissa toistensa kanssa. Lisäksi esityksessä pohditaan, voiko oppija olla luovan prosessin keskiössä synkronisessa satelliittiopetuksessa?

10:30-11:15 Pelillistäminen datanomiopinnoissa seppo.io:lla, Heikki Jylänki, Teemu Aho / Gradia Jyväskylä

Kokemuksia seppo.io:lla toteutetusta “pakohuone” -pelistä, jossa datanomiopiskelijat ratkoivat arvoituksia yhteistyöllä ja opittuja taitoja hyödyntäen.

TRACK 3 – Tekoälyn mahdollisuudet

8:30-9:15 FinEduAI- teköälyn mahdollisuuksia lukiolaisen oppimisen tukena, Timo Ilomäki / Gradia

Hankkeessa tutkitaan tekoälyn mahdollisuuksia lukiokoulutuksessa.

9:30-10:15 Sosiaalinen robotti – miellyttävä ja ihmisenkaltainen vuorovaikuttaja, Pasi Hänninen / JY

Robotiikka on tehnyt viime vuosikymmenien aikana suuren harppauksen yksinkertaisista teollisuusroboteista vuorovaikutukseen kykeneviin, älykkäisiin sekä palvelualttiisiin sosiaalisiin robotteihin. Kun aiemmin robotteja saattoi tavata vain teollisuuslaitoksissa, nykyään on vaikea löytää paikkaa, missä robotteja ei voisi odottaa tapaavansa. Sosiaaliset robotit ovat löytämässä tiensä myös kouluihin.

10:30-11:15 Internet of Things – esineiden internet, Olli Väänänen / JAMK

Esineiden internet tarkoittaa fyysisten laitteiden verkottumista osaksi maailmanlaajuista internet-verkkoa. Miljardeja laitteita on jo kytketty internet-verkkoon. Kyseisiä IoT-laitteita voidaan mitata ja ohjata internet-verkon yli. Tämä luo valtavasti mahdollisuuksia uusille sovelluksille ja liiketoimintamalleille. Tule kuuntelemaan mitä IoT tarkoittaa ja millaisia IoT-sovelluksia on jo olemassa.

TRACK 4

8:30-9:15 & 9:30-10:15 Vähemmän on enemmän kuin oppimisympäristö: TIM-ympäristön esittely, Vesa Lappalainen / JY

TIM (The Interactive Material) on dokumenttipohjainen oppimisympäristö. Siinä opettaja voi itse kirjoittaa interaktiivisia oppimateriaaleja, jotka voivat koostua muutamasta tehtävästä aina kirjan kokoisiin materiaaleihin. Kantavana ideana on yhdistää teoria ja teoriaa tukevat tehtävät samaan materiaaliin ja näin pienentää eri järjestelmien käyttötarvetta.  TIM on laajassa käytössä JY:ssa IT-tiedekunnassa, Fysiikassa ja  Matematiikassa sekä Aalto yliopiston sähkötekniikan osastolla.  Jyväskylän lukioihin on tehty esimerkiksi yksi fysiikan kurssi.

ILTAPÄIVÄN SESSIO

TRACK 1 – EduFutura

EduFutura Jyväskylä -logo

12:00-12:45 Astetta korkeammalle! – EduFutura-yhteistyöllä kohti uutta lukiota, Risto Sarvilinna / Gradia lukiot


Asko (Astetta korkeammalle) hankkeessa luodaan opiskelun malli, jossa lukiolaiset tekevät yhteistyötä työelämän toimijoiden ja korkeakoulujen kanssa. Yhteisenä substanssina opinnoissa toimii ajankohtainen aihe: kiertotalous. Opinnot toteutetaan osittain oppiaineisiin integroiduilla ‘Asko-tunneilla’, osittain projektipohjaisilla ‘Asko-viikoilla’. Tärkeänä tavoitteena on tuoda opintoihin mukaan tulevaisuustaitojen opiskelu. Esityksessä kerrotaan miten yhteistyötä ollaan toteuttamassa ja millainen kokonaisuus on muodostumassa. Jos oppiaineiden integraatio, oppilaitosten välinen yhteistyö ja tulevaisuustaidot kiinnostavat, tule kuuntelemaan!

EduFutura Forum-info / Tytti Pintilä, JAMK

13:00-13:45 Yhteisöllinen opetuksen kehittäminen, Edufuturan Pedanuotion sytyttäminen :
Päivi Ahlroos (Gradia-lukiot), Seija Kivelä (Gradia), Ulla Klemola (JYU), Jarkko Sairanen (Gradia-lukiot), Jari Kalavainen (JAMK), Seppo Haavisto (Gradia-lukiot)

 

Tervetuloa ideoimaan yhdessä elävää pedagogiikkaa. Aloitamme uuden Pedanuotio-toiminnan eri koulutusasteiden välillä. 

  • Nuotio 1: Millaisia olisivat innostavat pedanuotiot joihin olisit halukas osallistumaan? 
  • Nuotio 2: Mistä meidän tulisi puhua silloin kun puhumme oppilaitosrajat ylittävistä opetussuunnitelmista?
  • Nuotio 3:  Mistä meidän tulisi puhua silloin kun puhumme opiskelijan oppimisen polusta eri koulutusasteiden läpi? 
  • Nuotio 4: Mistä pedagogisista aiheista olisi palava tarve keskustella enemmän yhdessä?

 

TRACK 2 – Käänteinen opetus

12:00-12:45 Mitä on flippaus/käänteinen opetus? Jussi Maunuksela, Hannele Rajaniemi, Salme Korkala, Pentti Impiö

Jussi MaunukselaHannele RajaniemiSalme KorkalaPertti Impiö

Flippauksessa on kyse siirtymisestä opettajakeskeisestä opiskelijakeskeiseen oppimiskulttuuriin ja itseohjautuvuuteen kasvattamisesta. Jyväskylän yliopiston pilottiflipparit tarkastelevat puheenvuorossaan, mitä flippaus on opettajan ja opiskelijan näkökulmasta. Miten itseohjautuvuutta voidaan tukea ja miten arviointia olisi tarpeen kehittää, jotta flippauksen tavoitteet täyttyisivät? Mikä muuttuu opettajan työssä, kun opetus flipataan? Entä mikä muuttuu opiskelijan näkökulmasta? Millaisia haasteita ja mahdollisuuksia flipattuun opetukseen liittyy?

13:00-13:45 Kokeiluja ja kokemuksia flippauksesta Ulla Heinonen, Anna-Stina Kuula ja Tarja Moilanen, JAMK

Ulla HeinonenAnna_Stiina KuulaTarja Moilanen

Nopeasti yleistyneet monimuotototeutukset ovat tuoneet käänteisen opetuksen ja oppimisen elementtejä koulutukseen. Harvat yhteiset kohtaamiset halutaan käyttää yhteisölliseen ja osallistavaan tekemiseen. Tule kuulemaan kokemuksia flippauksesta Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutissa. Millainen kehityspolku on kuljettu ja miltä muutos tuntuu niin opiskelijoiden kuin opettajien näkökulmasta.


TRACK 3 – Ohjaus

12:00-12:45 Yhteisöllinen pedagogiikka / OHO!-hanke, Ulla Klemola, Tapio Anttonen, JY

 

 

 

 

 

Yhteisöllinen ja osallisuutta edistävä pedagogiikka – koulutussarjasta ideoita omaan työhön

  • Oletko ihmetellyt, miksi kukaan ei puhu, vaikka kuinka siihen kannustat?
  • Huolestuttaako sinua opiskelijat, joiden opiskelumotivaatio hiipuu ja jotka jäävät yksin?
  • Etsitkö uusia toimintatapoja ja taitoja edistää yksilöiden ja ryhmien oppimista?
  • Miten opettajana voit edistää opiskelijoittesi hyvinvointia?

Vastauksia näihin kysymyksiin etsittiin Jyväskylän yliopistossa järjestetyssä yhteisöllisen pedagogiikan koulutussarjassa (14h). Esityksessämme valaisemme koulutussarjan teemoja, menetelmiä, tuloksia ja tuntemuksia. Kokeilemme myös yhdessä pieniä yhteisöllisiä harjoitteita. Viritämme yhteistä pohdintaa siitä, mitä yhteisöllinen pedagogiikka on tai voisi olla.

Koulutussarja on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Opiskelukyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen (OHO!) –kehittämishanketta.

13:00-13:45 Parasta DigiOhjausta ja Parasta DigiTukea / Kirsi Salonen, Gradia

 

 

 

 

kirsi_salonen2

OKM ja OPH tukevat ammatillisen koulutuksen uuden lainsäädännön toimeenpanoa Parasta-kokonaisuuden avulla. Parasta Osaamista, Parasta Palvelua, Parasta DigiOhjausta ja Parasta DigiTukea tuottavat koulutuksen järjestäjille, opetushenkilöstölle ja työelämälle apua arkeen ja toimintaan.

Uusi laki pitää sisällään vahvasti työpaikoilla järjestettävän koulutuksen ja siihen tarvitaan avuksi myös erilaisia digitaalisia ja pedagogisesti mietittyjä välineitä. Parasta DigiOhjausta kehittämisohjelmassa keskitytään työelämässä oppimisen ohjaukseen digitaalisilla välineillä ja sovelluksilla. Ohjelmassa opettajat pilotoivat erilaisia sovelluksia yhteydenpidossa työpaikoille ja ohjatessaan opiskelijaa.

TRACK 4 – Monimuoto-opetus

12:00-12:45 Zoom hybridiopetuksessa, mahdollisuudet ja haasteet/ Satu Mäkelä ja Heidi Kihlström-Lehtonen, JAMK

Satu Mäkelä, toimintaterapeutti (etäopettaja) ja Heidi Kihlström-Lehtonen, toimintaterapian lehtori, esittelevät kokemuksiaan hybridiopetuksesta.

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa on muutaman vuoden ajan toteutettu ja kehitetty hybridiopetusta, joka yhdistää tietokoneen välityksellä osallistuvat ja luokkatilassa olevat opiskelijat yhteiseen oppimistilanteeseen. Tule kuulemaan kokemuksistamme ja pohtimaan yhdessä hybridiopetuksen haasteita ja mahdollisuuksia.

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa on muutaman vuoden ajan toteutettu ja kehitetty hybridiopetusta, joka yhdistää tietokoneen välityksellä osallistuvat ja luokkatilassa olevat opiskelijat yhteiseen oppimistilanteeseen. Tule kuulemaan kokemuksistamme ja pohtimaan yhdessä hybridiopetuksen haasteita ja mahdollisuuksia.

13:00-13:45 Monimuotokoulutus sosiaali- ja terveysalalla / Henna Pernu ja Katja Pihlaja, Gradia

Käytännön esimerkkien esittelyä siitä, miten sosiaali- ja terveysalalla on eri tutkinnoissa (pt, at, eat) huomioitu mahdollisuus suorittaa opintoja itsenäisen ja joustavan aikataulun mukaan verkko-kokonaisuuksia järjestämällä ja mahdollistamalla opiskelu omalta paikkakunnalta hybridi-opetuksen (AC-yhteys) avulla sekä mahdollistettu työskentely opintojen ohessa monimuotoista opetusta järjestämällä.

TRACK 5 – Saavutettavuus

12:00-12:45 Opiskelijoiden tunnistaminen digitaalisissa oppimisympäristöissä – kansainvälisen TeSLA-hankkeen kehittämistyön tuloksia  /  Minna Kallinen-Kuisma ja Matti Nieminen, JY

esittäjät-TeSLA

Kolmivuotisessa Horizon2020-hankkeessa kehitettiin ja pilotoitiin sähköistä arviointijärjestelmää, jonka avulla voidaan tunnistaa opiskelijat ja todentaa tehtävien tekijät digitaalisissa oppimisympäristöissä. Hankkeen tavoitteena oli parantaa opiskelijoiden verkko-opiskelumahdollisuuksia. Jyväskylän yliopistolla oli omien pilottiryhmiensä lisäksi keskeinen rooli saavutettavuuden ja esteettömyyden kysymyksissä ja siten vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opiskelumahdollisuuksien parantamisessa. Nyt on aika tarkastella mielenkiintoisen, 18 eurooppalaista yliopisto-, yritys- ja laadunvarmistustoimijaa yhteen koonneen, hankkeen tuloksia.

13:00-13:45 Näin teen saavutettavia sisältöjä – DigiCampuksen vinkit opettajille ja suunnittelijoille / Hannu Puupponen, JY & Mikael Viitasaari, JAMK

Hannu_Puupponen
EU:n saavutettavuusdirektiivi haastaa korkeakoulut. Se vaatii korkeakouluja tekemään digitaaliset palvelut saavutettaviksi sekä valvomaan saavutettavuuden toteutumista. Saavutettavuus digitaalisessa ympäristössä ei tarkoita pelkästään teknologisia ratkaisuja vaan myös sisältöä, pedagogisia ratkaisuja ja viestintää.  Tervetuloa nappaamaan käytännön vinkkejä!

KEYNOTE-PUHEENVUORO

14:00-15:30 Keynote: Marika Toivola “Käänteinen oppiminen ja käänteinen arviointi” (Aulan portaat)
Ennakkomateriaalina artikkeli: https://bit.ly/2SNkX0O

Marika Toivola

Käänteisessä oppimisessa ja käänteisessä arvioinnissa on kyse opettajan muutosteoriasta, jolla tuetaan opettajaa oppimisen valmentajaksi kasvamisessa. Keskeisenä tavoitteena on oppia katsomaan oppimista oppilaan silmin ja auttaa häntä tulemaan itsensä opettajaksi. Oppilaskeskeisen oppimiskulttuurin saavuttaminen vaatii tuekseen formatiivista arviointia, jota tehdään oppimista, ei oppimisen arvostelua varten. Käänteisellä arvioinnilla autetaan oppilaita ottamaan vastuuta oppimisestaan, saavuttamaan yksilölliset tavoitteensa ja tulemaan merkityksellisiksi toistensa oppimiselle. Oppilaita ohjataan katsomaan oppimista growth minset -mallin kautta ja ymmärtämään, että epäonnistumiset ovat oppimisen kannalta välttämättömiä.

 

Ohjelmaa päivitetään ja siihen voidaan tehdä muutoksia. 

 

logot

 

 

Advertisements