Seminaariohjelma 2017

Seminaarin 24.3.2017 pääteemoina ovat oppimisen uudistaminen, luovuus ja yhteistyö

tho2017ohjelma7_Page_1

10-15 Hanke-esittelyt aulassa

Robotiikkademo ammattiopistolta, Keijo Salonen & opiskelijat
Ohjelmointipaja, Leena Hiltunen & opiskelijat
INNOKE-hanke, Anu Myllyharju-Puikkonen


8.45-9.30 Keynote-puheenvuoro:

rossi_top-10Voiko tulevaisuuteen mennä vanhoilla eväillä? Maailma muuttuu – fokuksessa oppilaan ja opettajan muuttuva vuorovaikutussuhde
Maarit Rossi

Maarit Rossi nimettiin maailman 10 parhaan opettajan joukkoon Global Teacher Prize 2016 -kilpailussa, jota kutsutaan myös opettajien Nobeliksi. Kilpailuun osallistui 8000 opettajaa 148 eri maasta. Maarit Rossi  on toiminut matematiikan opettajana ja rehtorina usean vuosikymmenen ajan. Oppikirjantekijänä ja yrittäjänä hän on intohimoisesti kehittänyt ja kehittää peruskoulun matematiikan opetusta. Hänellä on laaja kansainvälinen näkemys opetuksesta, ja hän johti Euroopan Unionin NOW-projektia ollessaan Taloudellisessa Tiedotustoimistossa. Fullbrightin saadessaan hän tutustui amerikkalaiseen koulutusjärjestelmään, hän perusti ja toteutti kansainvälisiä teknologiakursseja suomalaisille ja englantilaisille nuorille englantilaisen Smallpeice Trust -säätiön kanssa.  Maarit Rossi on mukana lukuisissa alan kansainvälisissä foorumeissa ja julkaisuissa.   http://pathstomath.com/


9.45-10.45 Paneelikeskustelu Tallenne

Paneelikeskustelussa pureudutaan mm. Maarit Rossin puheenvuoroon, oppimisen uudistamisen haasteisiin, muuttuvaan opettajuuteen sekä EduFutura-yhteistyön mahdollisuuksiin. Keskustelijoina ovat:

Vesa Saarikoski, Jyväskylän koulutuskuntayhtymän johtaja
Jussi Halttunen, Jyväskylän ammattikorkeakoulun rehtori
Matti Manninen, Jyväskylän yliopiston rehtori
Jouni Välijärvi, Koulutuksen tutkimuslaitoksen johtaja
Julia Hansson, Suomalaisen musiikkikampuksen opiskelija


12.00-15.30 EduFutura-esitykset ja työpajat

Track 1: EduFutura – nopeat startit

klo 12-13 EduFutura yhteisönä

Oppilaitosyhteistyötä opiskelijoiden parhaaksi – alakohtaiset henkilöstötapaamiset 
Ilona Markkanen, JY

Skillhive – Valjasta näkymätön osaaminen
Satu Aksovaara ja Minna Koskinen, JAMK

Ohjauksen systeeminen kokonaisuus
Raimo Vuorinen, JY

klo 13.15-14.15 Toisen ja korkea-asteen yhteisiä opintoja

Digipeda Go! 
Minna Koskinen, JAMK, Hanna Frilander, JKKY, Päivi Tynjälä, JY, Jarmo Nevala, JKKY

Kyberturvallisuuden kirkkaampi imago ja hackhaton (kyberlabra)
Hilkka Grahn, JY ja Jarmo Nevala, JKKY

Kuntoutusalan osaamiskeskittymä ja alueellinen yhteistyö
Sanna Sihvonen ja Mirja Immonen, JAMK

klo 14.30-15.30 Yrittäjyys yhdistää

Omasta innostuksesta kesäduuniksi
Essi Silvennoinen, JAMK

Preludi – Yrittäjyyskurssi Musiikkikampuksella
Tuomas Paukku, JY

Yrittäjyyden leirikoulu
Opiskelijat Matti Lahti, JKKY, Noora Räsänen, JAMK ja Anna Sirviö, JY
Kouluttaja Paula Savolainen-Järvinen, JKKY ja työelämäasiantuntija Reija Häkkinen, JY


Track 2

marjaitkTarinallisuus oppimisen tukena
Marja Olsonen, JAMK Tallenne

Työpajassa mietitään tarinankerronnan mahdollisuuksia erilaisissa oppimistilanteissa. Ota mukaan oma mobiililaite tai tietokone.


anuTechnique-sovellus fysioterapialiikkeiden opettelussa
Anu Myllyharju-Puikkonen, JAMK Tallenne

Technique on helppo liikeanalyysisovellus, jota hyödyntämällä voidaan analysoida liikettä ja liikkumista. Pajassa tutustutaan sovelluksen käyttämiseen.

nelli_lyyraDigiteknologia opetustapahtuman analysoinnissa
Nelli Lyyra, JY Tallenne

Opetusta analysoimalla voi oppia enemmän kuin pelkästään opettamalla. Työpajassa pääset kokeilemaan opetustapahtuman analysointiin kehitettyä Moveatis-sovellusta sekä tutustumaan muihin liikuntapedagogiikan opinnoissa käytettäviin opetuksen analysointimenetelmiin.

jarmo.jpgKyberturvallisuus opetuksessa
Jarmo Nevala, JKKY Tallenne

Kyberturvallisuus on nykypäivänä läsnä ihmisten arjessa ja sen merkitys kasvaa jatkuvasti. Yksi merkittävä tekijä tässä kohdalla on esineiden internet (Internet of Things, IoT) aikakauden kasvu ja tekniikan kehitys. Kymmenen vuotta sitten vain harvalla oli internetyhteys käytössä jatkuvasti, kun nykypäivänä se on melkein jokaisella ja useimmat kantavat sitä myös mukanaan. Työpajassa käydään läpi käytännön esimerkkejä, mitkä ovat nykypäivän riskejä ja mitä asioita nuorille pitäisi opettaa. Mitkä tietolähteet ovat sellaisia, joita kannattaa/pitäisi seurata


Track 3

kangasO365: OneNote Class Notebook opetuksessa
Annaleena Kangas, JKKY

Tule testaamaan, miten OneNote Class Notebook taipuu opetuskäyttöön. Pääset tutustumaan käytännön esimerkkeihin ja voit halutessasi kokeilla oman työtilan rakentamista.OneNote Class Notebook on: • sähköinen luova oppimisympäristö, jossa työskennellään yksin ja yhdessä • materiaali- ja tehtäväpankki esim. itsenäistä opiskelua varten • vuorovaikutteinen ympäristö, jossa palautteenanto onnistuu monipuolisesti reaaliajassa

O365: FKuva EP.jpgorms opetuksessa
Elina Pirkkalainen, JKKY

Forms opetuksessa opettajan ja opiskelijan työvälineenä mm. kielten tunneilla. Mahdollisuus itse kokeilla Forms-lomakkeen/kokeen luomista.

lehtonotkoO365: Tehdään video helposti – Office Mix
Sari Lehtonotko, JKKY

Office Mixillä  *.ppt:sta hittivideoksi! Saat vanhoista Powerpoint-esityksistä helposti moderneja opetusvideoita lisäämällä niihin ääntä, näytönkaappausvideoita muista ohjelmista sekä omaa tai lainattua videokuvaa. Tai voit tehdä niistä interaktiivisia lisäämällä niihin visoja ja kyselyitä. Kohti interaktiivisuutta, dia kerrallaan!


Track 4

SannaleenaVideoista ideoita
Sanna Häkkinen ja Leena Seriola, JAMK

Työpajassa virittäydytään pohtimaan videoiden käyttöä opetuksessa. Miten videot toimivat opiskelijoiden osaamisen kehittämisen välineinä? Millaisia käyttömahdollisuuksia videoilla on opetuksessa? Mihin kaikkeen videot taipuvat? Mitä lisäarvoa video tuo vai tuoko? Tervetuloa pohtimaan aihetta kanssamme!

annerantakaulioMatematiikkaa digisti
Anne Rantakaulio, JAMK Tallenne

Miten Matematiikkaa voi opettaa digisti? Kokemuksia digitaalisista välineiden käytöstä kontakti-, monimuoto- ja virtuaaliryhmillä ammattikorkeakoulumatematiikassa. Katso työpajaan liittyvä aineisto.

thokaro.jpegOhjaus ja palautteenanto verkossa
Miten verkko taipuu dialogiin?Karoliina Väisänen ja Pauliina Silvennoinen, JAMK

Työpajassa pohditaan yksilö- ja ryhmäohjaukseen sekä palautteen antoon  soveltuvia menetelmiä sekä verkko-ohjauksen kriittisiä pisteitä. Ota mukaan oma tabletti tai tietokone. Katso työpajaan liittyvä aineisto.


Track 5

riinasutinensimonkuvaKoulussa digittää: Yksilöllinen oppiminen
Riina Sutinen ja Simo Marttinen, Jyväskylän kaupunki Tallenne

Jyväskylän perusopetuksessa on kokeiltu yksilöllisen oppimisen menetelmää sekä alakoulussa että yläkoulussa. Esimerkkitapauksina esitellään yksi 3. luokan malli, jossa yksilöllistä oppimista on toteutettu viikkourakoilla useassa oppiaineessa kerrallaan sekä yhden 7. luokan matematiikan opetuksen muuttamista yksilölliseen ja pelillisyyttä tavoittelevaan suuntaan. Pajassa esitellään  luokan kanssa käytetyn sähköinen  oppimisympäristö (G Suite, Peda.net) sekä laiteympäristö. Lisäksi esityksessä tuodaan esille haasteita, joita opettajuuden muutos aiheuttaa opettajalle. Samoin käsitellään, millaisia haasteita ja toisaalta mahdollisuuksia yksilöllisen oppimisen menetelmät tuovat oppilaille. Yhteistyö kotien kanssa on myös merkittävässä roolissa yksilöllisen oppimisen menetelmässä, joten sitäkin aihetta sivutaan. Katso työpajaan liittyvä aineisto.

Koulussa digittää: Kasvun kansio
Riina Sutinen ja Marja Miesperä, Jyväskylän kaupunki Tallenne

Jyväskylän perusopetuksessa otetaan tänä vuonna käyttöön Kasvun kansio kolmasluokkalaisista alkaen. Kasvun kansio on oppilaan hallinnoima tila oppimista, kasvua ja tuottamaansa sisältöä varten. Uusi ops haastaa tuottamaan sisältöä. Voisiko tuotokset koota yhteen paikkaan? Onko tarpeen olla erikseen tila, jossa pohtia oppimisen taitoja ja tehdä näkyväksi oppimista? Tule mukaan keskustelemaan!

mvTehdään infograafeja!
Mari Varonen, JAMK

Työpajassa suunnitellaan ja valmistetaan ajankohtaisia infograafeja Canva ja/tai Piktochart -sovellusten avulla. Työpajaan liittyy Digipeda Go -webinaarisarjaan liittyvä 17.2.2017  Pauliina Venhon johdantoluento (katsottavissa 17.2.2017 alkaen). Työpaja sopii vasta-alkajille mutta myös jo aiemmin infograafeja tehneille. Ota mukaan tietokone tai tabletti (jos mahdollista, lataa valitsemasi sovellus valmiiksi mobiililaitteeseesi). Katso työpajaan liittyvä aineisto.

 

Advertisements