Esitykset 2016

Tälle sivulle on koottu kaikki ne seminaarin materiaalit ja esitykset, joiden julkaisemiseen on tähän mennessä saatu lupa:

Video kynänä – videon käytön mahdollisuudet opetuksessa ja oppimisessa (JAO, Markus Vilpponen, sähköala, ELOA-hanke)  materiaali sekä https://prezi.com/coozyqu9cfis/eloa-hankkeen-tuloksia-jyvaskylan-ammattiopisto/

Office 365 pilvipalvelu opetuksessa – kokeiltuja malleja (JAO, Jarmo Nevala)  Miten Office 365 eroaa muista oppimisympäristöistä?  OneNote-, ryhmät- ja sivustot-työkalujen toiminnallisuus sekä miten niitä ollaan käytetty toisella asteella opetuksessa tai muussa työskentelyssä. materiaali

Kyberturvallisuus opetuksessa, mitä pitäisi tietää ja opettaa nuorille? (JAO, Jarmo Nevala)  Esityksessä käydään läpi esimerkkitapauksia kyberturvallisuudesta sekä ajankohtaisia uutisia. Mistä tietoa löytyy ja miten sitä voisi hyödyntää opetuksessa. materiaali

Hyvinvointi ja sähköiset toiminnot? Miten hyvinvointihanke on hyödyntänyt sähköisyyttä? (Minna Saikkonen, Terve sielu terveessä ruumissa -hanke) Hanke tavoittelee opiskelijoiden ja henkilökunnan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisäämistä. Millaisia sähköisiä keinoja hanke on käyttänyt tai tulee käyttämään – koontia viestinnän keinoista ja hyvinvoinnin lisäämisen välineistä hankkeen pohjalta. materiaali

Sähköisen tenttimisen mahdollisuudet (JY: Liisa Kallio ja Hannele Rajaniemi)  JY:ssä käytössä olevien eri järjestelmien esittely: kansallisesti kehitetty Exam-etenttijärjestelmä (19 korkeakoulua, CSC) sekä eri oppimisympäristöjen (Optima, Koppa, Moodle) tarjoamat mahdollisuudet ajastettujen tenttien ja oppimistehtävien suorittamiseen. materiaali

Digitaalisuuden mahdollisuudet käyttöön opiskelussa ja ohjauksessa –  kiltakoulu- ja tiimilukiomalli  (JAO) Hiusalan 3. vuoden opiskelijoiden kokemuksia,  miten opiskelun aikana käytetyt digitaaliset ympäristöt ovat tukeneet heidän ammatillista kehittymistään kohti työelämää. Opinnoissa on käytetty mm. Facebookia ohjausvälineenä sekä blogia oppimispäiväkirjana: https://blogit.jao.fi/hiuskilta/some/

Joustavat oppimistilat (Lundström Anette ja Mikko Vesisenaho, JY, OKL/ Agora Center, Pientä suuressa -tutkimus ja kehittämishanke) Pajan tavoitteena on luoda virikkeitä ja apuvälineitä oppimistilojen suunnitteluun ja tilojen hyödyntämiseen. Tarkastelemme yhdessä oppimistilojen joustavuutta ja muunneltavuutta erilaisten oppimistiloihin liittyvien ulottuvuuksien  – fyysinen, pedagoginen, emotionaalinen ja virtuaalinen – kautta hyödyntäen Pientä suuressa -oppimisympäristöhankkeessa tuotettua verkkomateriaalia. http://www.slideshare.net/AnetteLundstrm/joustavat-oppimistilat


Toteuta onnistunut MOOC (JAMK: Jonna Kari ja Mari Varonen)
Miten MOOCin kanssa kanssa selviää hengissä alkusuunnittelusta toteutukseen ja arviointiin saakka? Vältä yleisimmät sudenkuopat ja pidä opiskelijamassasi tyytyväisenä.  http://www.slideshare.net/marivaronen/toteuta-onnistunut-mooc

iPad luokkahuoneessa – miten mullistaa opetusta ja oppimista? (iTronic, Johanna Björkell)  Miten käytännössä hyödynnät iPadeja luokkahuoneessasi pedagogisesti ja didaktisesti?  Mitkä ovat ne 5 appsia, joilla pärjäät opettajana ja oppilaana? Mitä kaikista oheislaitteista tarvitset oikeasti olematta tietotekniikan guru? Käytännön esimerkkejä.   materiaali

Augmented reality, animaatiot, stop motion ja trailerit iPadilla – mielekästä opetusta (iTronic), Johanna Björkell)  Appseja opetuskäytössä: iMotion, iMovie, MorfoBooth sekä esimerkkejä appsien pedagogisesta käytöstä. Ideoita ja inspiraatiota omaan opetukseen.   materiaali

 

 

Advertisements